Skip to main content

2011 Søture

                                                               Mandags - søture 2011.

Traditionen tro tager vi mandagsløbere igen i år på en månedlig tur til et nyt spændende område, - ofte en tur rundt om en sø, - men det er altid i et naturskønt landskab.

I 2011 er planen som følger, men der kan altid forekomme ændringer, - hold øje med hjemmesiden.

18 april             Skånsø nord for Vinderup.

9 maj                 Rørbæk – Tinnet tur.

20 juni               Engelsholm sø ved Vejle.

8 august            Cykeltur, - Hjøllund til Silkeborg.

19 september  Borbjerg mølle sø.

Vi starter alle turene kl. 16.30 fra klubhuset og alle er meget velkomne til at komme med, - husk madpakke og skiftetøj.

Venlig hilsen mandags-sø-løberne

Bjørn Hansen, Jens Ole Krogh og Søren Søgaard.