Skip to main content

Haderup

Posterne 11 og 35 er fjernet på grund af byggeri. De bliver ikke genopsat

2023-05-15 Fra Lau Sørensen, Haderup skole har vi fået følgende melding:
P1 og P6: Stiforløbet ændret
P4: Gennemløbelighed ændret til langsom
P14 og 23: Fuldstændig tilgroet, men på plads.
P15 mangler p.t.
P40: Marken SV for posten er indhegnet og der er plantet skov, men man kan stadig tilgå posten

 Kort i A4-format     Med poster
 Kort i A4-format uden poster
    kan købes
 Kontrolkort i A4-format     Blanke
 Postbeskrivelse m.v. i A4-format     Klik her
 Antal poster     50
 Postnumre     1 - 50
 Kortkasse     Nej
 Klippetang     Ja 
 Kontakt-navn     Haderup Skole
  ved genopretning af beskadiget
  eller forsvundet post
     
 Kontakt-tlfnr     96 28 79 20
 Folder     ingen
                    

2022-01-05  Nogle mener. at post 15 "er væk"
Rensningsanlægget (vist som forbudt område) er væk,
og dermed også hegnet. Men posten er let at se.
Haderup post15
Billedet er taget fra stien lige syd for posten.


 
           
Beskrivelse af området:

Mange mennesker har via den stærkt trafikerede hovedvej mellem Skive og Herning været I Haderup uden egentlig at tænke over det. Og det er en skam, for Haderup er bestemt et besøg værd.

Længst mod øst afgrænses byen af Haderup Å. Langs åen er anlagt flere stier og her findes især i den nordlige del stejle skrænter ned mod åen. Længere mod syd er der stadig skrænter men med mere moderat stigning. Vil du have pulsen op, tilrettelægger du en tur, hvor de faste poster skiftevis tages oppe og neden for skrænten. Mere moderat bliver det, hvis du hele vejen holder dig til stierne langs åen. Uanset hvad du vælger, bliver det en smuk tur.

Vest for hovedvejen er et af de tre startsteder lagt lige ved det smukke ”Jens Jensens Anlæg” med egnsmuseum og legeplads.

Nogle af ruterne kan lægges over marker med heste og kreaturer. Vær venlig at tage behørig hensyn hertil.

Herning Orienteringsklub
Asger Kristensen
19.05.2012

 

Opdateret 2019-01-29