Skip to main content

Hvide Sande Nord

21-10-2019:  Vigtig ændring:
Det viste kort er den første udgave fra 2007. Det kan stadig bruges; men følgende poster er flyttet:
 38, 79, 84 og 96

I 2014 er udgivet et nyt kort med 70 faste poster (numrene 31-100).
Ud over dansk og tysk er kortet nu også på engelsk.
Kortet kan så længe oplaget rækker gratis afhentes hos:
Hvide Sande Turistkontor, Kirkevej 4, 6960 Hvide Sande

 
 Kort i A3-format   Med poster
 Kort i A3-format uden poster
  kan købes
 Kontrolkort i A4-format   Blanke
 Postbeskrivelse m.v.
 i A4-format
  Klik her
 Antal poster   69
 Postnumre   31 - 100 (post 84 er fjernet)
 Kortkasse   Nej
 Klippetang   Ja
 Kontakt-navn   Holmsland Klit Turistforening
 ved genopretning af beskadiget
 eller forsvundet post
   
 Kontakt-tlf   97 31 18 66
 Folder   Ingen
     

t

Hvide Sande ligger midt på Holmsland klit og fungerer som porten fra Vesterhavet ind i Rinkøbing Fjord, så hvis man trænger til at få rusket op i orienteringsteknikkerne, der bru­ges ved orientering i klitter, er Hvide Sande Nord et rigtigt godt sted at starte... – Her er nemlig ikke andet end klitter og så – nå, ja – Hvide Sande by.

Kortet dækker (som navnet antyder) områ­det nord for kanalen mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord, og rent naturmæssigt er det en oplevelse i sig selv at løbe rundt på den smalle tange mellem hav og fjord.

Området havde en strategisk betydning for tyskernes forsvar af Danmark under 2. Verdenskrig, og enkelte spor fra krigen kan stadig ses i terrænet. Man bør således ikke snyde sig selv for at klippe post 48 som ligger i tæt tilknytning til en observationsbunker på toppen af områdets højeste klit. Observati­onsbunkeren havde til opgave at observere ud over Vesterhavet, og i tilfælde af træfning, skulle den virke som  ’fremskudte øjne’ for de store kanonstillinger, der var placeret i Stauning (østlig side af Ringkøbing Fjord). Observationsbunkeren med tilhørende mandskabsbunker er i øvrigt åben for of­fentligheden – så hvis man tillader sig selv en lidt højere stræktid omkring post 48, er det værd at stoppe op og se nærmere på dette komma i historien.

Du kan selvfølgelig også bare nyde det stor­slåede syn over Ringkøbing Fjord og Hvide Sande Havn med de mange fiskekuttere.

Hvis man er på jagt efter yderligere bunker anlæg er flere af disse markeret på kortet – f.eks. syd for post 84.

Skulle man have behov for at løbe eller cykle en længere motionstur – f.eks. som en del af orienteringsturen, kan det anbefales at følge Vesterhavsstien som tager sit udgangspunkt omkring post 55. Ved at følge stien mod nord forbi posterne 60, 73 og 77 og videre nord ud af kortet kan man komme helt til Søndervig (ca. 10 km nord for post 82). Men allerede 2,5 km nord for post 82 møder man Nørre Lyngvig fyr – et af de få fyrtårne der stadig er i drift på den jyske vestkyst.

Du kan enten hente dit kort på Herning Orienteringsklubs hjemmeside, eller også kan du hente et eksemplar ved Holmsland Klit Turistforening, der ligger lige ved parkerings­pladsen ved start 1 på kortet (ved fiskeriets Hus). På kortet, der kan fås på Turistkonto­ret, er der også forslag til ruter af forskellig længde og sværhedsgrader – også ruter der kan give udfordringer til garvede oriente­ringsløbere.

Prøv f.eks. at løbe 2 og 2 mod hinanden – start og mål sættes ved krydset ved post 56 – der aftales to poster til en sløjfe (f.eks. 61/62 eller 57/94) og løberne starter med forskellig første post. Vinderen er den, der først når ud og hjem igen. Udfordringen ligger her i, at holde et højt løbetempo men

samtidigt bevare mental ro og overblik til at kunne læse de fine detaljer i klitterne på orienteringskortet, og undgå fejl.

Der er i alt opsat 70 faste poster i den nordlige del af byen og i klitterne. For første gang er anvendt pælen med hul og mund til at beskytte klippetangen.

Korttegnerens oplevelser…

Som korttegner og initiativtager til kortet har jeg haft mange gode oplevelser:

Ved fastpostprojekter plejer jeg normalt at henvende mig til borgmesteren for at få økonomien og tilladelserne på plads. I dette tilfælde gik henvendelsen til borgmester Iver Enevoldsen. Han kunne godt se det formåls­tjenlige i projektet, men som sand vestjyde, ville han nu godt lige have turistforeningen med ind over til dækning af halvdelen af ud­gifterne. Det var fint, for de ville gerne lægge et kort ud i alle deres sommerhuse, ligesom fastpostbanen blev omtalt i deres sommer­huskatalog – og det er den blevet hvert år siden –og også på tysk- og med en superflot model med stikkelsbærben. Wink

Kommunens sundhedsafdeling syntes også godt om ideen, så man bestilte lige 30.000 kort, som blev fordelt til hver husstand i kommunen. Ja de fyldte jo en del, da jeg hentede dem i lastbilen ved trykkeriet.

Vedligeholdelsen af posterne foretages af Tu­ristforeningen i samarbejde med ”Gården”, der hjælper langtidsledige i arbejde igen.

Kommunalt kortmateriale til rekognoscerin­gen var en selvfølge (det var før Cowi) og tilladelse til at løbe på kommunale jorder var heller ikke svær at få. I det hele taget var alle lokale private lodsejere heller ikke vanskelige at få tilladelse hos.            

    

Kortet blev rekognosceret i løbet af som­meren 2006 og det blev rentegnet i løbet af efteråret af min svigerdatter Anne fra Kolding OK i samarbejde med vores egen Egon Mathiasen.
Indvielsen fandt sted i marts 2007.

Desværre har den løse sand bevirket, at po­sterne var forholdsvis lette at fjerne. Engang da TV ville lave en udsendelse om projek­tet, måtte jeg en halv time før optagelsen erstatte en fjernet post med én af de andre for at optagelserne kunne foregå på det mest fotogene sted ved havnen. De problemer er nu stort set væk, idet de mest udsatte poster er fastgjort med beton.

Flere gange under rekognosceringen så jeg rådyr i klitterne. En lokal beboer bad mig om ikke at lave for meget støj, for hun plejede hver morgen at lægge foder ud til ”sine” rådyr.
I området ses også den sjældne dværgmåge.

Asger Kristensen

 

  • Sidst opdateret den .