Skip to main content

Ringkøbing - Femhøjsande

2024-05-02 Posterne 53, 54 og 55 er fjernet permanent
2022-08-11
  Posterne 48, 49, 50 og 51 er fjernet permanent

 
 Kort i A4-format     Med poster
 Kort i A4-format uden poster
    kan købes
 Kontrolkort i A4-format     Blanke
 Postbeskrivelse m.v. i A4-format     Klik her
 Antal poster     60
 Postnumre     31 - 90
 Kortkasse med lånekort ved start     Ja
 Klippetang     Ja 
 Kontakt-navn     Ringkøbing Skole
  ved genopretning af beskadiget
  eller forsvundet post
     
 Kontakt-tlfnr     97 32 08 60
 Folder     ingen
                   

Beskrivelse af området:

Femhøjsande eller Hundeskoven, som den kaldes lokalt, er en varieret blandingsskov med gamle, bevoksede indlandsklitter, flere store gravhøje samt et varieret stinet. I den vestlige ende af skoven er der anlagt en stor legeplads.
Her er også parkeringsområde med borde og bænke samt en grillplads. Ligeledes er start 1 placeret her.
Start 2 findes ved indgangen til Æblehavens Camping.
 

Skoven bruges utrolig meget af hundeejere, selv om den er lidt mærkelig indrettet. Normalt er en hundeskov totalt lukket af, så hundene ikke kan løbe ud. Det er ikke tilfældet med denne hundeskov. Den er kun lukket ud mod de store veje  mod vest, syd og øst. Mod markerne mod nord er den åben, men jeg har ikke under mit korttegnearbejde der hørt om nogen ulemper for ejerne.

Skoven bruges meget af de lokale mountainbikere, som desværre laver mange nye ruter, ligesom deres kørsel har givet anledning til flere farlige situationer.

Med sin overskuelige størrelse er skoven særdeles velegnet for nyere løbere. Posterne i de tættere dele kan godt skabe besvær for selv garvede orienteringsløbere.

Femhøjsande ligger i den nordvestlige del af det orienteringskort, vi kalder Velling Plantage.

Asger Kristensen