Skip to main content

Sunds

2022-11-21 Kabelskabene med posterne 62, 64 og 87 er blevet udskiftet. Nogle har fået nye tal og et skab er helt uden tal.
                    Posterne kan derfor ikke mere bruges.

Kort i A3-format     Med poster
Kort i A3-format uden poster
    kan købes
Kontrolkort i A4-format     Blanke
Postbeskrivelse m.v. i A4-format     Klik her
Antal poster     87
Postnumre    

01-60 pæleposter
61-87 kabelskabe

Kortkasse     Nej
Klippetang     Ja 1-60 / Nej 61-87
Kontakt-navn     Sunds Skole /  Skalmejeskolen
ved genopretning af beskadiget
eller forsvunden post
     
Kontakt-telefon     96287750 / 96287610
Kontakt-email     ingen
Folder     ingen
                        

Beskrivelse af området

For øvede orienteringsløbere byder kortet ikke på de store udfordringer, men for begyndere og let øvede, kan der laves et utal af spændende og afvekslende ruter både i længder og sværhedsgrader. Det skyldes ikke mindst de 87 faste poster. Det specielle for disse er, at 27 af posterne består af kabelskabe fra EnergiMidt. Skabenes numre indgår i kontrolsystemet.

Specielt vil jeg gerne fremhæve ruten gennem Troldeskoven og den lange rute rundt om Sunds Sø. 

Historikken omkring kortets tilblivelse er følgende:

Den 4.september 2014 kunne man på Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside læse:

FEM GRATIS ”FIND VEJ I SKOLEN” PROJEKTER UDBYDES efter princippet først til mølle.

Projektet finansieres fuldt ud af Nordeafonden og Dansk Orienterings-Forbund med pæle, skilte, klippetænger, trykte kort og foldere og mobil-quiz. Til gengæld skal der handles hurtig. Projektet skal kunne indvies i år – faktisk allerede inden udgangen af november måned.

Kortudvalget havde et færdigt projekt over Sunds i skuffen. Det blev afsendt samme aften og et par dage senere fik vi besked om, at vi var én af de fem hurtigste.

Så skulle der arbejdes. Lucia Aagaard lovede at stå for rentegningen og udarbejdelse af grundmaterialer, mens Clive Allen, Silkeborg OK og undertegnede tog os af rekognosceringen. Senere kom Torben Isen til med opgaven at opsætte posterne. 14 dage før indvielsen blev de 60 pæleposter gravet ned med bistand af Åge og Inger Knudsen, Torben Hansen og Erik Thomsen samt ni forældre og tre børn fra Skalmejeskolen.

De sidste 27 poster er kabelskabe, hvis numre indgår i postbeskrivelsen og kontrollen

Kortet blev indviet den 21. november 2014 af klasser fra de 2 skoler i Sunds.
Desuden afvikler Herning Orienteringsklub et indvielsesløb for alle interesserede lørdag den 22. november 2014.

Herning, den 21. november 2014
Asger Kristensen
Projektleder

 

  • Sidst opdateret den .